Kumpul Dugro Points dan tebus ganjaran istimewa! Hanya tangkap gambar resit pembelian produk-produk Dugro ini:

  • Dugro NextGen Nutri
  • Dugro Fruit & Veg dan Dugro Multigrains
  • Dugro Sure dan Dugro Complete
  • Dugro Soy
  • Dugro UHT Ak-tif

(1 resit hanya sah untuk satu pembelian bagi setiap individu.)

Nota:

i. Pembelian produk Dugro yang lain seperti Dupro 1 & 2, Dupro Soy, Dupro Preterm, Dupro Post-Discharged, Dupro Post-Discharge adalah tidak layak untuk mendapat sebarang mata ganjaran.

ii. 1 resit pembelian hanya sah untuk setiap individu dah tidak boleh diguna pakai.

iii. Had maksima pemberian mata ganjaran untuk setiap individu adalah 1000 Dugro Points untuk setiap bulan.

1. Pilih kedai dimana pembelian dibuat

2. Isikan nombor resit

* Lihat contoh resit disebelah unutk mendapatkan nombor resit

3. Isikan tarikh resit

4. Sila muat naik resit

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.