Terma dan Syarat | Peraduan Dugro® Pulangan Tunai

Peraduan Dugro® Pulangan Tunai (“Peraduan”) dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (M) Sdn. Bhd. (“Pihak Penganjur”). Dengan menyertai Peraduan Dugro® Pulangan Tunai (“Peraduan”), anda (“Peserta”) mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat yang tersenarai seperti berikut: -

1. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada tahun 2020) kecuali kakitangan Pihak Penganjur dan ahli keluarga terdekat termasuk syarikat-syarikat sekutunya, pembekal/pengedar, agensi-agensi promosi, dan agensi-agensi pengiklanan/ perhubungan yang terlibat dalam Peraduan ini.

2. Peraduan ini berlangsung dari 1 Ogos 2020 hingga 30 September 2020 (“Tempoh Peraduan”). Sebarang penyertaan yang diterima selepas 30 Sept 2020 tidak akan dilayan. Pihak Penganjur berhak untuk meminda tempoh peraduan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.

Penyertaan

3. Langkah-langkah penyertaan:-

 • Beli mana-mana produk Dugro® sebarang saiz pek dan sebarang variasi bernilai RM40 dan ke atas di dalam satu resit (”Bukti Pembelian”) dalam Tempoh Peraduan berlangsung [1 Ogos 2020 hingga 30 September 2020].
 • Daftar sebagai pengguna di Dugro® Rewards di [ https://mydugro.com/dugrorewards ] muat naik resit daripada kedai terpilih, tebus hadiah pada Peringkat 1 dan melayakkan anda memenangi hadiah pada Peringkat 2. Kesemua maklumat di dalam resit mestilah lengkap dan jelas (nama kedai, cawangan, varian produk Dugro®, harga, jumlah pembelian, tarikh resit & nombor resit).

4. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini tetapi setiap penyertaan mesti disertakan dengan bukti pembelian yang lengkap. Hanya bukti pembelian yang lengkap sahaja akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan bukti pembelian yang diubah, salah, tidak lengkap dan tidak jelas. Penyertaan yang lewat, tidak lengkap dan tidak sah atau tanpa bukti pembelian akan dibatalkan secara automatik.

Hadiah Peraduan

5. Hadiah Peraduan: -

 • Peringkat Pertama: Menerima pulangan tunai sehingga 10% pada Touch ‘n Go eWallet berdasarkan jumlah pembelian produk Dugro®
 • Peringkat Kedua: Bekalan produk Dugro® selama 6 bulan (bersamaan 2 karton varian produk Dugro® yang sama mengikut pilihan anda)

6. Mekanik: -

 • Peringkat Pertama:
  • Peserta layak untuk menebus pulangan wang tunai Touch ‘n Go eWallet untuk jumlah perbelanjaan produk Dugro® bernilai RM 40 dan ke atas.
  • Jika jumlah perbelanjaan adalah kurang daripada RM 40, Peserta hanya layak untuk mendapatkan Dugro® Love Points.
  • Pulangan tunai untuk Peringkat 1 adalah terhad kepada Ringgit Malaysia satu (1) juta jumlah wang peraduan dan sah antara 1 Ogos hingga 30 September 2020 bagi Peserta yang terawal.
  • Apabila satu/seorang (1) individu telah mencapai jumlah perkongsian resit bernilai RM500 (satu atau lebih daripada sekali penyertaan) Peserta hanya terhad untuk menikmati pulangan tunai sebanyak RM50. Perkongsian resit seterusnya tidak layak untuk menerima sebarang pulangan tunai.
  • Setelah Peserta mencapai jumlah penebusan pulangan tunai maksimum iaitu sebanyak RM 50, Peserta akan menerima Love Points seperti biasa untuk setiap perbelanjaan yang seterusnya.
  • Peserta yang telah mencapai had untuk menebus pulangan tunai (RM50) masih layak menyertai dan berpeluang untuk menang hadiah pada Peringkat 2 jika memenuhi syarat pada kenyataan 3.
  • Tarikh akhir untuk menebus pulangan wang tunai adalah pada 31 Disember 2020 di laman web Dugro® Rewards atau ia akan dilupuskan.
  • Pulangan wang tunai akan dimasukkan pada akaun Touch ‘n Go eWallet anda dalam masa sepuluh (10) hari bekerja selepas tarikh penebusan dilakukan di laman web Dugro® Rewards.
  • Peserta adalah bertanggungjawab untuk memastikan nombor telefon yang didaftarkan di Dugro® Rewards adalah sepadan dengan nombor telefon yang didaftarkan pada akaun Touch ‘n Go eWallet untuk pemindahan pulangan tunai dapat dilakukan.
  • Pulangan wang tunai pada Peringkat 1 adalah sehingga 10% dan pengiraan jumlah pulangan tunai seperti berikut:
   • Contoh:
    • Jumlah perbelanjaan bernilai RM 499.90, jumlah akhir layak untukmendapat pula gan wang tunai adalah RM 49.90.
    • Jumlah perbelanjaan bernilai RM 62.50, jumlah akhir layak untukmendapat pulangan wang tunai adalah RM6.25
    • umlah perbelanjaan bernilai RM 212.80, jumlah akhir layak untukmendapat pulangan wang tunai adalah RM 21.28
  • Semua Peserta yang mendaftar di Dugro® Rewards perlu menggunakan data peribadi yang betul seperti nama Peserta, kad pengenalan, alamat, alamat e-mel, maklumat hubungan, dan sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti Peserta untuk tujuan yang berkaitan dengan Program Dugro® Rewards seperti yang dinyatakan dalam terma & syarat ini.
 • Peringkat kedua:
  • Setiap individu yang telah menyertai Peraduan Pulangan Tunai Dugro® Peringkat 1 juga layak sebagai Peserta pada Peringkat 2.
  • Peringkat 2 tidak mempunyai had penyertaan dan pendaftaran adalah secara automatik jika memenuhi syarat pada kenyataan 3.
  • Setiap individu berpeluang untuk menikmati hadiah Peringkat 1 dan Peringkat 2.
  • Satu (1) penyertaan yang berjaya bersamaan syarat pembelian yang sama seperti di Peringkat 1. Situasi:
   • Penyerahan RM 40 x 10 resit kepada sistem = 10 penyertaan & pulangan tunai RM40
   • RM 800 X 1 resit penyerahan kepada sistem = 20 penyertaan, maksimum RM50 pulangan tunai & 300 Dugro® Love Points
  • Setiap individu layak untuk menikmati hadiah Peringkat 2 dengan memenuhi keterangan di bawah:
   • Belanja minimum RM40 sebagaimana syarat pada kenyataan 3.
   • Jawab soalan dengan betul “Adakah jumlah pulangan wang tunai Peraduan Dugro® Pulangan Tunai tawarkan bernilai RM 1 juta?” (Jawapan: YA/Tidak)
   • 50 pemenang akan dipilih jika memenuhi kriteria di atas.
  • Untuk pemilihan 50 pemenang di peringkat 2, nombor siri akan diberikan untuk setiap penyertaan bermula dengan nombor ‘1’. Kesemua nombor siri yang dikeluarkan, akan dikumpulkan setelah tamat peraduan. Kaedah yang digunakan oleh Pihak Penganjur adalah seperti berikut:
   • Jumlah penyertaan akan dibahagikan dengan 50 (jumlah pemenang). Sebagai contoh:
    • 420 penyertaan telah berjaya didaftarkan. Jumlah penyertaan (420) akan di bahagikan dengan 50 (pemenang) [420 / 50 = 8.4] akan dibundarkan ke nilai perpuluhan terdekat; 8.
    • 50 pemenang akan dipilih dengan peserta yang memiliki nombor bersiri dengan gandaan 8, 16, 24, 32, 40... dan 400
   • Pihak Penganjur hanya akan menghubungi pemenang yang terpilih dan akan melakukan cubaan sebanyak 3 kali untuk setiap pemenang, jika pemenang gagal untuk respon selama tiga (3) hari, Pihak Penganjur layak untuk mengantikan pemenang dengan nombor siri seterusnya. Sebagai contoh: nombor siri 8 akan diberikan kepada nombor siri 9.
   • Semua Peserta yang mendaftar di Dugro® Rewards perlu menggunakan data peribadi yang betul seperti nama Peserta, kad pengenalan, alamat, alamat e- mel, maklumat hubungan, dan sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti Peserta untuk tujuan yang berkaitan dengan Program Dugro® Rewards seperti yang dinyatakan dalam terma & syarat ini.
   • Pemenang akan diumumkan pada 31 Oktober 2020 di akaun Facebook Dugro® dan laman web Dugro® Promosi & Acara https://www.dugro.com.my/bm/promosi.html
   • Pemenang untuk Peringkat 2 akan mendapat 2 karton produk Dugro® mengikut varian pilihan dan tidak boleh di campur. Peserta hanya layak untuk menang satu (1) kali sahaja untuk Peringkat 2. Pemilihan produk Dugro® yang layak adalah seperti berikut:

    1. Dugro® 3 Asli 850g

    2. Dugro® 4 Asli 850g

    3. Dugro® 5 Asli 850g

    4. Dugro® Choc 850g

    5. Dugro® 3 Madu 850g

    6. Dugro® 4 Madu 850g

    7. Dugro® 5 Madu 850g

    8. Dugro® 3 Fruit & Veg 850g

    9. Dugro® 4 Fruit & Veg 850g

    10. Dugro® 5 Fruit & Veg 850g

    11. Dugro® 3 Multigrains 850g

    12. Dugro® 4 Multigrains 850g

    13. Dugro® Soy 400g

    14. Dugro® Sure 600g

    15. Dugro® Complete 600g

7. Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan sebarang hadiah di dalam Peraduan ini dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar kepada sebarang bentuk atas alasan apa pun. Anggaran nilai hadiah adalah betul pada masa percetakan. Semua hadiah akan diberikan dalam keadaan “sedia ada”.

8. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang salah tafsir berkenaan dengan hadiah yang ditawarkan dan diterbitkan dalam sebarang bahan media, pemasaran atau pengiklanan. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atas sebarang perwakilan dan/atau jaminan terhadap hadiah yang diberikan dalam peraduan ini. Pihak Penganjur tidak akan memberi apa jua jaminan mengenai penjualan, kualiti hadiah atau kesesuaian penggunaan atas sebarang tujuan.

Lain-lain

9. Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini akan menjadi hak milik Pihak Penganjur.

10. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan penyertaan dan/atau individu berikut tanpa memberikan sebarang bukti atau penjelasan kepada Peserta:- Mana-mana penyertaan yang disyaki bersindiket; Pemerolehan Bukti Pembelian secara haram; Dan mana-mana penyertaan lain yang boleh dipertikaikan dan dipersoalkan oleh Pihak Penganjur.

11. Dengan menyertai Peraduan ini dan penerimaan hadiah, pemenang bersetuju dan memberi kebenaran kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran peribadi, dokumen, dan maklumat tanpa sebarang bayaran royalti atau bayaran pampasan untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti yang lain, termasuk, tanpa had kepada sebarang rakaman berkaitan dengan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

12. Pihak Penganjur dan kesemua pihak yang terlibat dalam Peraduan ini termasuk pengarah, pegawai dan ejen tidak bertanggungjawab terhadap yang berikut:- (a) Campur tangan oleh pihak yang tidak berkenaan; (b) Kesilapan manusia dan kegagalan elektronik/teknikal dalam pentadbiran Peraduan ini; (c) Sebarang penyertaan yang salah dihantar atau tidak diterima; dan (d) Semua liabiliti (termasuk kematian) yang terlibat sama ada disebabkan penggunaan hadiah dan/atau penyertaannya dalam Peraduan ini secara langsung atau tidak.

13. Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya untuk menolak atau membatalkan sebarang penyertaan yang salah, tidak lengkap, sukar dibaca, rosak, lewat, tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul. Sebarang penyertaan yang mengandungi unsur-unsur dakwaan atau fitnah, melibatkan peniruan, melanggari (atau mungkin melanggar) sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau apa-apa hak harta intelektual atau hak proprietari mana-mana entiti, bagi yang masih hidup mahupun yang sudah mati (termasuk hak-hak privasi, publisiti atau gambaran yang palsu) akan dilucuthakkan secara automatik.

14. Sebarang bahasa, perkataan atau kandungan sensitif dan berunsur fitnah yang boleh menyinggung Pihak Penganjur dan mana-mana pihak (termasuk tetapi tidak terhad kepada) keganasan dan/atau pengambilan alkohol, bahan-bahan terlarang atau unsur-unsur yang dianggap melanggari atau merendahkan mana-mana pihak berdasarkan bangsa, agama, latar belakang etnik, atau orientasi seksual adalah tidak dibenarkan.

15. Peserta adalah bertanggungjawab sepenuhnya bagi menanggung semua risiko, liabiliti, kecederaan, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini dan daripada penggunaan hadiah.

16. Dengan menerima atau menggunakan mana-mana hadiah peraduan, Peserta bersetuju untuk melepaskan tanggungan Pihak Penganjur, semua rakan niaganya dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Promosi ini, termasuk pengarah, pegawai, kakitangan dan ejen mereka daripada mana-mana tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan, kerugian atau liabiliti yang ditanggung, berkaitan dengan penyertaannya dalam Peraduan ini, penerimaan dan/atau penebusan dan/atau penggunaan bagi mana-mana hadiah.

17. Pihak Penganjur berhak dalam budi bicaranya, untuk mengubah, menolak atau membatalkan sebarang penyertaan termasuk dan tidak terhad kepada, penyertaan yang mengandungi sebarang elemen yang berkaitan dengan bayi dan/atau produk terpilih yang melanggar Kod Etika Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

18. Semua penyertaan akan ditapis bagi tujuan pengesahan dan pemeriksaan oleh Pihak Penganjur mengikuti terma dan syarat yang dinyatakan.

19. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa keingkaran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak yang disebabkan oleh bencana alam, peperangan, rusuhan, mogok, tindakan industri, wabak, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau sebarang kejadian di luar kawalan munasabah Pihak Penganjur.

20. Pihak Penganjur berhak memindahkan butiran peribadi (termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Promosi ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetul atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran peribadi daripada Pihak Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke privacy.my@danone.com . Rujuk https://mydugro.com/dugrorewards/privacy-policy untuk Notis Penuh di Bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

21. Dengan menyertai Promosi ini, Peserta bersetuju untuk menerima terma dan syarat yang tertera dan bersetuju bahawa keputusan Pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat dan rayuan tidak akan dilayan.

22. Pihak Penganjur berhak mengubah, membatal, menamatkan, menangguhkan atau menggantung Peraduan ini dengan terbitan notis di laman web Dugro® atau dalam apa-apa cara lain yang difikir sesuai oleh Pihak Penganjur. Peserta tidak berhak untuk membuat sebarang tuntutan atau pampasan dari Pihak Penganjur bagi sebarang kerugian yang dialami.

23. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Peserta bersetuju untuk mengetepikan apa- apa hak yang berkenaan dengan kerugian atau kerosakan yang timbul dengan penggunaan hadiah atau penyertaan Peserta dalam Peraduan ini terhadap Pihak Penganjur dan/atau pegawai, pekerja, wakil dan/atau ejensi terlantik (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga).

Untuk pertanyaan lanjut tentang Peraduan ini, sila hubungi careline Dugro® 1800-38-1038, Isnin – Jumaat, 10 pagi - 5 petang kecuali cuti umum.

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.